Novinky e-mailom

Buďte informovaný o aktuálných pobytových balíčkoch.

Vysvetlenie pojmov

PREVÁDZKOVATEĽ
vlastník internetovej stránky (portálu) www.zlavotravel.sk
POSKYTOVATEĽ
fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zľavnený tovar alebo služby
KLIENT
je akákoľvek fyzická osoba, ktorá si vyberie zľavnený kupón na portáli, vyplní objednávku a kupón si zakúpi
PORTÁL
internetová stránka www.zlavotravel.sk, prostredníctvom ktorej poskytovateľ predáva svoje služby alebo tovar klientovi
KUPÓN
kupónom sa rozumie listina, na ktorej je uvedený kompletný a relevantný popis produktu alebo služby ponúkanej na predmetnom internetovom portáli prevádzkovateľa. Kupón dostane klient po aktivovaní zľavy automaticky. Kupón klienta oprávňuje na nadobudnutie produktov a čerpanie služieb, ktorých popis je uvedený na príslušnom kupóne. Kupón si klient musí uplatniť u poskytovateľa do dátumu uvedenom na kupóne. Dátum platnosti kupónu je upravený príslušnou Dohodou o predaji zľavnených tovarov a služieb. Dátum čerpania služieb, respektíve nadobudnutia produktov si klient dohodne u poskytovateľa v dostatočnom predstihu.